Bestyrelse - Kolding-Vejen

Kolding-Vejen

Viden i bevægelse

Bestyrelse i LOF Kolding-Vejen

Formand Knud Mønsted

Administration

Kasserer Svend Erik Jessen

Administration

Valdemar Rasmussen

Aksel Buchholt

74841393 / 20409985
aksel@toldergaard.dk

Næstformand Hanne Holgaard

75573245 / 29446811
haholgaard9@gmail.com

Henriette Schlessinger Buchvaldt

Lisa Svendsen

Supp. Marianne Skole Sørensen

Louise Mønsted

Supp. Ole Videsen

75572311 / 27222735
o.videsen@stofanet.dk